Политическата трансформация

            В памет на тридесет и деветимата и на България

   Събитията през периода април – юли 91 год., олицетворени с т.нар. протест на  “групата на 39-те” е кулминацията в процеса на разцепление на коалицията СДС , започнал още в края на 90-та година. Този период е решаващ за пътя, по който ще тръгнат социално-икономическите трансформации в България през следващите години и до настоящия момент. За този период се избягва да се говори от кръгове, близки до двете големи партии, по разбираеми причини. За БСП това е свързано с редица неудобни въпроси противоречащи с официално прокламираното  от тях  търсене на национално съгласие. Що се отнася до СДС, то 39-мата бяха “втората вълна”, която изтика от политическата сцена основателите на съюза, като впоследствие самите те бяха изметени от “третата вълна” – настоящето ръководство на СДС. А както е известно в България “за бившите – или лошо или нищо”.

Additional information