Моите политически убеждения

Не случайно употребявам думата "убеждения", а не политически "позиции". Защото под политически позиции обикновено се разбират външните обществени изяви на публичните личности, които много често въобще не кореспондират с интимните и в крайна сметка истинските политически възгледи на дадената персона. А те, по мое убеждение, се формират въз основа на такива общочовешки характерологични черти, като чувството и разбирането за справедливост, отношението към другите и йерархията на ценностите, свързана с това отношение. Тези черти на характера се залагат в доста ранна възраст и имат в крайна сметка почти генетична предопределеност за политическите ценности, към които има предпочитание изграждащата се личност. Теоретичното осмисляне на политическите възгледи идва на един по-късен етап и хода на неговото развитие е в много силна степен повлияно от ранното формиране на характера.

Моето политическо верую се гради въз основа на убедеността ми от най-ранна възраст, че хората имат равно право на шанс за по-добър живот. И този шанс, който е най-важен при старта на живота, трябва да е налице през целия останал път. Това е вярата, че справедливостта не е въпрос на икономически възможности на държавата, а на желание на нейните граждани да я осъществят. Това е неприемането на възгледа, че социалната справедливост е великодушното подаяние на по-силния към по-слабия. В този смисъл,използвайки европейската политическа традиция и терминология, моите политически убеждения са ляво – ляво центристки.

По принцип разглеждам идеологията на зелените като част от този спектър, заедно с всичките й специфики, които я отличават от другите леви движения (вж. Идеология и стратегия на Зелената партия http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=193 ).

Също така съм убеден демократ – в смисъла на противник на всякакви авторитарни и тоталитарни тенденции.

Уважавам православната ни традиция и затова съм кръстен. Но не съм религиозен, не съм вярващ и даже не съм суеверен. Нещо повече, считам че да си благочестив и да обичаш хората заради самите тях е много по-трудно, но и по-достойно, отколкото да го правиш заради страха от господа.

Additional information