Идеология

Зелените – краят на старата политика

11 юли 1997

Зелената партия в България бе основана през декем­ври 1989 г. Още със създаването си тя навлезе изключи­телно активно в политическия живот. Тя бе първата, и доста време единствената партия в СДС със собствена програма, в която бе недвусмислено казано, че ние не желаем перестройка по съветски образец. Тя бе първата, която навремето не се уплаши да каже "Долу БКП!" (колко смешно звучат сега тези думи!) и да запише в своите уч­редителни документи, че ще иска реституция и връщане на земята. С нейно активно участие бе създаден Закон за земята и тя бе един от вносителите на Закона за коопе­рациите. Тя бе инициатор и основен двигател за началото на една нова екологична политика, която за съжаление бе загърбена от новото Народно събрание.

Additional information